Information Center for Israeli Art English

עמי סרפוס, צייר. נולד בירושלים ב-1958. מתגורר ברמת השרון.

לימודים

1983 בוגר המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
2000 בוגר החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2005 לימודי מ"א האוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

משנת 1983 מלמד אמנות במכללת עמל א', פתח תקווה