Information Center for Israeli Art English

רוני סתר

רוני סתר, ישראלית.

רוני סתר נולדה בתל אביב-יפו. בשנות ה-70 של המאה ה-20 למדה אמנות במכון אבני. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החלה לעבוד עם בובות תצוגה, מהן יצרה אובייקטים שונים. בשנות ה-90 חזר הציור להיות המדיום העיקרי בעבודתה. יצירותה מתקופה זו מאופיינת בסגנון ציור אקספרסיבי, בדימויים של כלבים טורפים ובשימוש בצבע הירוק. בראשית המאה ה-21 החלה ליצור עבודות מבוססת צילום, המציגות נופים ומצבים פסיכולוגיים, רבות מהן קשורות איקונוגרפית לספרות. בעבודות אלו עשתה שימוש בטכניקות שונות כגון רישום וחריטה על הצילום, שימוש בתיבות תאורה ובאוביקטים שונים. עד שנות ה-2000 פעלה בתל אביב-יפו וברמת-גן. מאז שנת 2003 מתגוררת ופועלת ברמת אפעל.

לימודים

1964-1961 תואר ראשון, פילוסופיה וספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1970-1966 לימודי שפה, ספרות ותרבות, אוניברסיטת שטוקהולם, שטוקהולם, שוודיה
1978-1973 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
2002-1996 תואר שני בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2003 ואילך לימודים לתואר שלישי, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

2010-1982 המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון
הסטודיו ללימודי אמנות, רעננה