Information Center for Israeli Art English

מרילה פדר, פסלת. נולדה בפולין.עבודות משותפות עם דב חוף - 1982 אנדרטה לזכר השואה, הילקרסט, ניו-יורק
1984 תבליט קיר, מרכז קהילתי, פלשינג, ניו-יורק
1988 יד זיכרון לקדושי זגלמביה, יער הקק''ל, מודיעין

לימודים

1963- 1965 מכון לאמנויות, סאו פאולו
השתלמה בפיסול קרמי אצל רות ליג'יר

פסלים במרחב הציבורי

עבודות משותפות עם דב חוף - 1982 אנדרטה לזכר השואה, הילקרסט, ניו-יורק
1984 תבליט קיר, מרכז קהילתי, פלשינג, ניו-יורק
1988 יד זיכרון לקדושי זגלמביה, יער הקק''ל, מודיעין