Information Center for Israeli Art English

יצחק פוגץ

יצחק פוגץ' (פוגאץ'), ישראלי, נולד באימפריה הרוסית ב-1919.

יצחק פוגץ' נולד בקובל שבפלך ווהלין, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). בשנת 1938 עלה לארץ ישראל כמעפיל והתיישב בירושלים. בתקופת מלחמת העולם השניה התנדב לשירות ב"בריגדה היהודית" ולחם באירופה. עם שובו למד ב"בצלאל החדש". בשנת 1958 עיצב, ביחד עם דוד רזניק, את "המדור לעלייה, קליטה, שיכון ותעסוקה" ב"תערוכת העשור". בשנת 1966 הצטרף פוגץ' לצוות המורים של המחלקה החדשה לאמנות בבצלאל. עיצוב מדליות ממלכתיות לציון שלושים שנה לראשית ההעפלה (1964) ולציון 80 שנה לעיר רחובות (1970). בשנת 1977 הוציא לאור ספר משותף עם יהודה עמיחי. במחצית הראשונה של שנות ה-70 נתפש פוגץ כאחד מן המורים השמרניים במחלקה לאמנות. עם זאת פוטר בעקבות "מרד הסטודנטים" במוסד. יצירתו האמנותית כללה ציור אקספרסיבי, ועיסוק בדימויים מיתולוגיים וארכיטיפיים.

לימודים

1950 בוגר, המחלקה לגרפיקה שימושית, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

הוראה

1966-? המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1961 פרס ירושלים לפיסול ולציור, עיריית ירושלים