Information Center for Israeli Art English

אלכסנדר (סשה) פוטוב, ישראלי, יליד ברית המועצות, 2008-1940.

אלכסנדר פוטוב נולד בשנת 1940 בקמינסק שבחבל רוסטוב בברית המועצות (כיום רוסיה). בשנת 1957 עבר להתגורר במוסקבה. בשנות ה-60 של המאה ה-20, לאחר שחרורו מהצבא, למד אדריכלות בלימודי ערב. במקביל עסק גם בציור ואמנות. באותה עת התפרנס מעבודה כמטאטא רחובות. בשנת 1973 עלה לישראל והתיישב בחיפה. בשנותיו האחרונות התגורר בצרפת.

לימודים

1969-1963 בית-הספר הגבוה לאדריכלות, מוסקבה, ברית המועצות