Information Center for Israeli Art English

רבקה פוטשבוצקי, ציירת ופסלת. נולדה בישראל, 1958.

לימודים

1975-796 - אקדמיה לאמנות ולעיצוב ''בצלאל'', ירושלים, BA

הוראה

1978 בצלאל ב'ס לאמנות, ירושלים, אסיסטאנטית למנחם עשת, פיסול
1979 בצלאל ב'ס לאמנות, ירושלים, אסיסטאנטית לאוסוולדו רומברג, אמנות
1979-81 ב'ס לטכנולוגיה ע'ש אורט, גבעתיים, אמנות
;1989 ב'ס תיכון, "אלון", רמת-השרון, אמנות

פרסים

1976 פרס "בעלות בתהליכי אמנות", בית ספר בצלאל לאמנות, ירושלים, ישראל
1977 פרס הצטיינות, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1977 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1978 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1979 פרס הצטיינות, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1979 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1980 פרס הצטיינות, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1989 פיסול חוץ, מוזיאון הרצליה לאמנות