Information Center for Israeli Art English

ישראל פולק, תעשיין. נולד בטרנסילבניה, רומניה ב-1910. עלה לישראל ב-1960. הקים את תשלובת ''פולגת''. עסק גם בציור והציג בתערוכות שהכנסותיהן נתרמו למלחמה בסרטן. נפטר ב-1993.