Information Center for Israeli Art English

אילת פיינטו, צלמת. נולדה בישראל ב-1976. גרה ברמת גן.

לימודים

2001-1998 צילום, גרפיקה וחינוך מיוחד, המדרשה לאמנות, בית ברל