Information Center for Israeli Art English

שרה פילר, צלמת.

לימודים

1980 - 1982 המחלקה לצילום, מכללת הדסה, ירושלים
1983-85 המכללה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1986 - 1989 ויצ''ו צרפת, תל אביב
1989-90 ביה''ס לצילום, ירושלים
1990-94 מכללת הדסה, ירושלים