Information Center for Israeli Art English

עדנה פלג, ציירת. נולדה בירושלים ב-1932. התגוררה באשקלון. נפטרה ב-1998.

לימודים

אצל א' אשהיים
ציור אצל אילנה שפיר, אשקלון
ביה''ס הגבוה לציור ע''ש מרגושילסקי, תל אביב
אצל איציק עדי במכון אבני
הסדנה החופשית, גבעתיים