Information Center for Israeli Art English

ניר פלדמן

ניר פלדמן, צייר, נולד בחיפה. גר ביפו.

לימודים

אצל דן ליבני
ב"א מסלול רב תחומי באמנויות, אוניברסיטת תל אביב
המכללה למורים לאמנות, בית ברל
השתלמות אצל יאן ראוכוורגר