Information Center for Israeli Art English

יהודה פלד, צייר. נולד בהונגריה ב-1934. עלה לארץ במסגרת עליית הנוער בהיותו בן 14. ממייסדי סדנת ההדפס בעין הוד. נפטר ב-1995.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
השתלמות, האקדמיה לאמנות, האג, הולנד