Information Center for Israeli Art English

יובל פלד, צייר ופסל. נולד בירושלים ב-1950. 1976 הקים את ''הסדנה לציור'', ירושלים. ניהל את גלריה ''עורב לבן''. ממקימי המרכז לחינוך ותרבות ע''ש ציפורי, ירושלים.

לימודים

אצל י' פוגץ', יוסף הירש ויעקב אפשטיין

הוראה

עוסק בהוראת אמנות