Information Center for Israeli Art English

נחום פלי (פליי), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1956-1889.

נחום פלי נולד בצ'רניהיב (צ'רניגוב) או באודסה, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה), במשפחה דתית-מסורתית. הוא למד ציור אצל הצייר לדיז'נסקי באודסה, ובשנת 1907 (או 1908) עלה לארץ-ישראל, יחד עם קבוצה של צעירים, מאודסה והחל ללמוד אמנות ב"בצלאל" בירושלים. בשנת 1912 נסע למינכן, גרמניה, שם המשיך בלימודי אמנות. בתקופת מלחמת העולם הראשונה שהה בגרמניה, והחל משנת 1917 בורשה, פולין. שם הוא שימש בתפקיד סגן מנהל בית ספר ומורה לציור בבית הספר העברי "יהודיה". בשנת 1924 עלה לארץ-ישראל בשנית עם משפחתו והתישב בתל-אביב, שם היה חבר פעיל בתנועת "חרות". במקביל לעיסוק בציור, שהיה המדיום העיקר של יצירתו, התפרנס פלי במבחר עבודות ובהן עיצוב דקורציות ליריד המזרח הראשון, לעדלוידע, הוראה וכן עסק באיור.

לימודים

ציור, בית הספר לאמנות, אודסה, האימפריה הרוסית
1910-1907(?) בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1912-? אקדמיה לאמנות, מינכן, גרמניה

הוראה

?-1924 בית הספר העברי "יהודיה", ורשה, פולין
בית הספר גאולה, תל-אביב
בית הספר העממי, תל-אביב