Information Center for Israeli Art English

אבל פן

אבל פן (פפרמן), צייר, נולד בקראסלאבסה, רוסיה, 1883. למד אצל יהודה פאן, מורו של שאגאל. 1895 עבר לווילנה ועבד בבית דפוס ליתוגרפי. 1898 שהה זמן קצר בווינה ועבר לאודסה. למד בבית ספר לאמנויות. 1903 עבר לפריז. למד באקדמיה ''גראנד שומייר''. הציג בסלונים והתפרסם כצייר קריקטורות. ב-1912 נפגש עם שץ וזה הזמינו ללמד ב''בצלאל''. ב-1913 הגיע לירושלים והתקבל כמורה לציור ב''בצלאל''. ב-1914 חזר לפריז לחסל ענייניו ועם פרוץ מלחה''ע נתעכב שם. ב-1916 יצר את סדרת רישומי הפרעות ביהודי רוסיה (סדרת ''נאד הדמעות''). ב-1917 נסע לארה''ב והתפרסם בה כצייר יהודי. ב-1920 חזר לארץ ולימד ציור ב''בצלאל''. ב-1921 הביא מכונת דפוס מווינה והחל בהדפסת איוריו לתנ''ך. ב-1922 ערך תערוכה ב''מגדל דוד''. ב-1924 התפטר מ''בצלאל'' והוציא לאור אלבומי איורים לתנ''ך. ערך תערוכות רבות ברחבי העולם. ב-1963 נפטר בירושלים.