Information Center for Israeli Art English

עופר פניגר, צייר ופסל. נולד בקיבוץ גבעת חיים, 1942. ב-1967 נפל במלחמת ששת הימים בקרב על גבעת התחמושת בירושלים.