Information Center for Israeli Art English

אנה פסטרנק

אנה פסטרנק, ישראלית, נולדה ב-1943.

אנה פסטרנק נולדה בשנת 1943 במשק חקאלי בשרון. אמה, אלנה קולמבו בקי, היתה ציירת ילידת איטליה. כבר בילדותה החלה לעסוק בציור. בשנות ה-60 של המאה ה-20, לאחר שירות צבאי, למדה אמנות ב"מכון אבני" וכן ספרות ופילוסופיה באוניברסיטה העברית. באותה עת עסקה בהוראת ספרות וכעובדת בראשות העתיקות. בשנות ה-70 עברה להתגורר בחיפה, שם המשיכה בלימודי אמנות ובייחוד בפיסול. בין השנים 1977-1975 התגוררה בקנדה, ובין השנים 1985-1984 באריזונה, ארצות-הברית.

עיקר עיסוקה האמנותי של פסטרנק הוא במדיום הפיסול. ציוריה משנות ה-60 אופיינו בסגנון מופשט, בהשפעת אמני קבוצת "אופקים חדשים". במהלך שנות ה-70 החלה לאמץ סגנון פיגורטיבי והיפר-ראליסטי, בהשפעת האמנות האמריקאית. סגנונה המאוחר מאופיין במשיכות מכחול הבעתיות ובאימוץ דימויים מחיי היום יום.

לימודים

1964-1963 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1967-1964 תואר ראשון, פילוסופיה וספרות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
'1967-1964 לימודי ערב ברישום וקרמיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1973-1971 תואר ראשון, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1977-1975 תואר שני, החוג לאמנות, אוניברסיטת וואטרלו, אונטריו, קנדה
1984 תעודת הוראה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

1967 taught Literature
1975 University of Waterloo, Ontario,Canada, taught art
1977-84 Ontario, Canada, teacher

פרסים

1966 פרס בתחרות לאומי בעיצוב ל"EX-LIBRIS" אקס-ליבריס.
1966 פרס ראשון בתערוכה של אמני הוד-השרון
1999 פרס ע"ש הרמן שטרוק לציור ופיסול, עירית חיפה