Information Center for Israeli Art English

ולטר פרגסון, צייר. נולד בניו-יורק ב-1930. עלה ארצה ב-1965. אייר ספרים רבים. מתגורר בבית ינאי.

לימודים

הפקולטה לאמנות של אוניברסיטת ייל
מכון פראט

הוראה

''בצלאל'', ירושלים