Information Center for Israeli Art English

תרצה פרוינד

תרצה פרוינד, עוסקת בגילוף בעץ. נולדה בירושלים ב-1967.

לימודים

1992-1988 המחלקה לאמנות ''בצלאל'' ירושלים
1990 במסגרת חילופי סטודנטים בבוזאר, פריז