Information Center for Israeli Art English

משה פרומין, פסל וצלם. נולד בפולין ב-1940. עלה ארצה ב-1948.

לימודים

מדרשה למורים למלאכה, תל אביב
המחלקות לאמנות ולחינוך, אוניברסיטת חיפה

הוראה

מרצה לעיצוב ולאמנות, מכללת ''אורנים''
מרצה, מכללת הגליל המערבי