Information Center for Israeli Art English

משה פרומן, צייר. נולד באנשדה, הולנד, 1914. בנעוריו בהולנד החל בלימודי הרפואה, אך עם עליית הנאציזם יצא להכשרה חקלאית כדי לעלות לארץ ישראל. ב-1938 עלה ארצה. בשנים 1938- 1941 היה חבר קיבוץ שדה נחמיה. בשנים 1941- 1946 היה חבר מושב כפר ידידיה. בשנים 1946- 1991 היה חבר במושב השיתופי ''מולדת''. השתתף בקורסים ובהשתלמויות, ביניהן השתלמות אצל הצייר צבי מאירוביץ. נפטר ב-1991.

לימודים

נעוריו בהולנד החל בלימודי הרפואה
עם עליית הנאציזם יצא להכשרה חקלאית כדי לעלות לארץ ישראל