Information Center for Israeli Art English

אריק פריאנטה, בן להורים מתוניס, נולד בפריז ב-1960. עלה לישראל. אוטודידקט. התוודע ל''מבצע שלמה'' שהתעתד להחזיר את יהודי אתיופיה. הוא נהג לבקר במקומות אשר עדיין שמרו את ריחה וראשוניותה של אדמה. שהה בחוף השנהב ובאוסטרליה. נפטר ב-1997.