Information Center for Israeli Art English

אהרון פריבר

אהרון פריבר, ישראלי, יליד פולין, 1979-1902.

אהרון פריבר נולד בסוסנוביץ, פולין, בשנת 1902. בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20 למד ציור ומוזיקה בוינה, אוסטריה. בשנת 1922 עלה לארץ ישראל והיה מראשוני המתיישבים בעין חרוד ובתל יוסף. בשנת 1925 למד פיסול ב"בצלאל" ועבד במחיצת האמן אברהם מלניקוב. החל משנות ה-30 של המאה ה-20 יצר עבודות ציבוריות. ביינהן התבליט "עתיקות בעלבכ" שנותר עבור ביתן לבנון ביריד המזרח (1934), פסל אשת לוט לתערוכה הבינלאומית בניו יורק (1938), תבליט זכרון בתל יוסף (1952) ועוד. בשנת 1982 תרם כ-30 מפסליו לבית יד-לבנים בכפר-סבא, לזכר בנו, שנפל במלחמת העצמאות. התגורר בכפר-סבא ואחר כך בתל אביב-יפו.

פסליו של פריבר מאופיינים בסגנון ריאליסטי ובנטייה לשימוש בצורות גיאומטריות רכות, בהשפעת האמנות המודרנית. בין עבודותיו הידועות הפסל "נערה מהרהרת" (1949).

לימודים

1916 ציור, אצל סטניסלב בנדר
1921-22 השתלם בווינה, אוסטריה
1925 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

פרסים

1936 פרס דיזינגוף
1948 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1949 פרס עיריית תל-אביב
1960 פרס דיזנגוף לציור ופיסול

פסלים במרחב הציבורי


עבודות עבור עירית תל אביב, בנק ישראל ואחרים
יצר בשיש, אבן, בזלת, עץ, ברונזה וביציקות אבן
אנדרטת הראשונים, 1950, תבליט, ברונזה ושיש, שדרות רוטשילד 20, תל אביב