Information Center for Israeli Art English

ברנהרד פרידלנדר, מעצב תכשיטים ותשמישי קדושה. נולד בשנת 1881 בעיר קטנה על גבול פולניה-רוסיה. עלה ארצה ב-1932. נפטר בישראל 1934.