Information Center for Israeli Art English

הנרי פרידלנדר

הנרי פרידלנדר, ישראלי, יליד צרפת, 1993-1904.

הנרי פרידלנדר נולד בליון, צרפת, בשנת 1904. אביו היה סוחר בדים ואילו אימו עסקה בציור. בהיותו בן שש היגרה המשפחה לברלין, גרמניה. הוא נשלח ללמוד בבית ספר כללי. אחותו, מרגרט, היתה קרמיקאית ולמדה בבית הספר של הבאוהאוס. בשנות ה-20 למד דפוס כשולייה ובבית הספר למלאכות בלייפיצג, גרמניה. לאחר לימודיו המשיך לעבוד בבתי דפוס שונים בגרמניה. בין השנים 1932-1929 עבד בבית הדפוס האג-דרוגולין, שם החל לפתח גופן (פונט) עברי חדש. בשנת 1932 עבר להתגורר בהאג, הולנד. בין השנים 1939-1938 החל לעבוד על גופן בשם 'כוזרי', בייחד עם פאול קוך, אולם העבודה עליו לא נשלמה. בשנת 1950 פרסם גרסה ראשונית של הגופן 'הדסה', שנקראה ע"ש ארגון הנשים הציוני. הוא עלה לישראל והוזמן לנהל את בית הספר לדפוס של הארגון בירושלים. בשנת 1958 נוצקו שני משקלים של הגופן. בין השנים 1979-1973 עיצב את הגופונים 'שלום', 'אביב' ו'הדר' וכן יצר גרסאות מותאמות של 'פרנק-ריהל' (ברק) ו'הדסה' למכונות הכתיבה של חברת IBM.

לימודים

התמחות, בית הדפוס של וילי סימון, ברלין, גרמניה
שיעורי ערב, סדר ודפוס, בית הספר למלאכות אמנות, ברלין, גרמניה
1926-1925 אקדמיה לאמנות גרפית ומלאכת-הספר, לייפציג, גרמניה

הוראה

1970-1950 מנהל בית הספר למלאכת דפוס, ירושלים ("דפוס לימודי")

פרסים

1937 מדליית כסף, התערוכה העולמית של פריז, פריז, צרפת
1950 פרס הספר של אמסטרדם ("פרס דובר"), אמסטרדם, הולנד
1954 מדליית כסף, הטריאנלה לאמנות שימושית, מילנו, איטליה
1959 מדליית כסף, תערוכה בינלאומית של אמנות הדפוס, לייפציג, גרמניה
1971 פרס גוטנברג, מיינץ, גרמניה