Information Center for Israeli Art English

זאב (צבי) פרימור, פסל. נולד בהרי אוראל, 1941. מפסל באבן ובברונזה. מרבה לעבוד במצפה רמון. מתגורר בצור הדסה.

לימודים

'בצלאל'', ירושלים
השתלם אצל הפסלת לאה מג'רו-מינץ