Information Center for Israeli Art English

איל פרלמן, צייר.

לימודים

בוגר בכלכלה ותולדות האמנות אוניברסיטת תל אביב
1999 תואר שני, תולדות האמנות