Information Center for Israeli Art

שמואל פרסוב

שמואל פרסוב, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1961-1885.

שמואל פרסוב נולד בפּוֹצֶ'פּ' האימפריה הרוסית (כיום ברוסיה). הוא למד בישיבה מסורתית. במקביל החל לעסוק באמנות. בשנת 1905 עלה לארץ-ישראל וולמד במחזור הראשון של "בצלאל" כתלמיד בכיתה העליונה. לאחר סיום לימודיו שימש פרסוב כראש המחלקה לעיצוב פיליגראן ב"בצלאל" והיה מעורב בניהול "מושבת בצלאל" בבן שמן. ב-1913 היה שותף ביחד עם זאב רבן ומאיר גור אריה בהקמת בית המלאכה לאמנות "מנורה". בנוסף לפעילותו בבצלאל היה פרסוב חבר מפלגת "הפועל הצעיר" וחבר ב-"חובבי הבמה העברית". בשנת 1923 היגר פרסוב לארצות הברית. בתחילה שהה שם בגפו, ובשנת 1929 הצטרפה אליו משפחתו. בשנת 1949 חזר לישראל ושימש כמורה בבית הספר "מאיר שפיה". בשנותיו האחרונות התגורר בקיבוץ שדות ים.

לימודים

1908-1906 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1908 פיליגראן, דמשק, סוריה
1911 אמאיל, קהיר, מצרים

הוראה

1917-1908 מנהל המחלקה לכסף-פילגרן, בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים