Information Center for Israeli Art English

רעות פרסטר

רעות פרסטר. ישראלית, נולדה ב-1968.

רעות פרסטר נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1968. אביה הוא בעליה של חנות לממכר אביזרי אופנה בתל אביב-יפו ופרסטר הקימה במבנה החנות המשפחתית סטודיו. יצירותיה המוקדמות עשו שימוש במגוון של חומרים ואובייקטים, כחלקי אביזרי אופנה. בשנות ה-90 של המאה ה-20 החלה לשלב חפצים אלו עם תצלומים מטופלים שונים. בנוסף, החלה ליצור גם במדיום הוידאו. חיה ויוצרת בכפר סבא ובתל אביב.

לימודים

1994 בוגרת, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון

פרסים

1993 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1994 מילגה בצילום, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון, ישראל
1995 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2000 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
2005 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות