Information Center for Israeli Art English

שיעה פרצסון, צייר ופסל. נולד בוורשה, פולין, 1904. ב-1930 עבר לבלגיה ומשם לצרפת. ב-1968 עלה ארצה והשתקע בחולון. נפטר ב-2001.