התערוכה נערכה במקור במוזיאון לואיזיאנה לאמנות מודרנית, דנמרק | All the images are courtesy of Goedhuis Contemporary, New York

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-