מוזיאון ישראל, ירושלים
the israel museum, jerusalem
  אודות התערוכה | התערוכה | קטלוג התערוכה

אצלנו בכיתה אלף, שלמה קדש, איור: שלמה כהן, ספר בהוצאת עבר ירושלים תשי"ב (1952). ספריית אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

"In Our First Grade," 1952. Youth Ying Library

ישראל - מפות מדברות, איור: פרידל שטרן, אטלס בהוצאת ליאון המדפיס, תל-אביב 1958. אוסף ד"ר חיים גרוסמן, תל-אביב

"Israel ­­- Talking Maps," 1958. Collection of Dr. Haim Grossman, Tel Aviv

מפת ישראל, איור: רותו מודן, הוצאת מפה, 2004

Map of Israel, illustration: Rutu Modan, Mapa, 2004

כריכת מחברת, תחילת שנות ה-60, אוסף ד"ר חיים גרוסמן, תל-אביב

Notebook  cover , early 1960s. Collection of Dr. Haim Grossman, Tel Aviv

מסעות שלמה המלך, משחק בהוצאת עמרנה, 1961. אוסף ערן אריה, תל-אביב

"King Solomon's Journeys," game, 1961. Collection of Eran Arie, Tel Aviv

ראה ודע, עיבוד: ד"ר פ' יעקב, איור: עליזה שלע, אלבום להוראת ההיסטוריה בהוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התש"ט (1949). ספריית אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

Reeh v-Da (Look and Know), Jewish Agency issued album for teaching history, 1949. Youth Wing Library

אלף בית, פאני שרגורודסקא, מאייר לא ידוע, ספר בהוצאת דביר, תל-אביב 1938.
ספריית אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

Aleph Bait, Fanny  Shargorodsky, unknown illustrator, Dvir Publishing House, Tel Aviv 1938, Youth Wing Library, The Israel Museum, Jerusalem

קלמר, שי לחוסך בנק לאומי לישראל בע"מ, שנות ה-70, אוסף ישראל בן סיני, רמת-גן

Pink pencil case, gift for Bank Leumi clients inc. 1970s.
Collection of Israel Ben-Sinai, Ramat Gan

אעברה נא בארץ, איור: נחום גוטמן, משחק בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, הוצאת אמנות תל-אביב, 1929. מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל-אביב

A'avarah Na ba-Aretz (I Will Pass Through the Land) game, with illustrations by Nahum Gutman, 1929. Collection of  Dr. Haim Grossman, Tel Aviv

אולר כסף, שנות ה-60. אוסף תמר טליסמן, תל-אביב

Silver pocketknife, 1960s. Collection of Tamar Talisman, Tel  Aviv

עט מצופה כסף, שנות ה-60. אוסף ישראל בן סיני, רמת-גן

 

Silver-plated pen, 1960s. Collection of Israel Ben-Sinai, Ramat Gan

מקראות ישראל, כרכים ד-ו, עריכה: ז' אריאל, מ' בליך ונ' פרסקי, איור הכריכה: ה' הכטקופף, ספר לימוד בהוצאת מסדה, ירושלים תשכ"ח (1976). ספריית מכללת לוינסקי תל אביב

 Mikraot Yisrael (literary anthology), vols. 4 -8 , textbook, 1976. Courtesy of Levinsky College Library, Tel Aviv

4 קופסות קק"ל, אוסף תמר טליסמן, תל-אביב

Four Jewish Agency donation boxes. Collection of Tamar Talisman, Tel  Aviv

קופסת פח לעוגיות, אנגליה, 1950. אוסף ד"ר חיים גרוסמן, תל-אביב

Tin candy box, England, 1950. Collection of Dr. Haim Grossman, Tel Aviv

צלחת קישוט, ארה"ב, 1949. אוסף ד"ר חיים גרוסמן, תל-אביב

Decorative plate, U.S.A., 1949. Collection of Dr. Haim Grossman, Tel Aviv

דבר עברית! א' רוזנצוויג, א' אשמן, איור: א' לואיזדה, הוצאת יבנה, תל-אביב תש"ח (1948). ספריית אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

Daber Ivrit! (Speak Hebrew), with illustrations by Avigdor Luisada, 1946. Youth Wing Library

אטלס התנ"ך, ד"ר י' שפירא, איור: פ' קראוס, תל-אביב. ספריית אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים

Bible Atlas, Dr. Y. Shapira, illustrations: P. Krauss, Tel Aviv, Youth Wing Library, The Israel Museum, Jerusalem

על המפה, דני קרמן ,הוצאת שבא, תל-אביב 1981. השאלת משפחת אברמיצקי, הר-אדר

On the Map by Danny Kerman, Sheba publishers, Tel Aviv, 1981. On Loan from the Abramitzky family, Har Adar

על המפה, דני קרמן ,הוצאת שבא, תל-אביב 1981. השאלת משפחת אברמיצקי, הר-אדר

On the Map by Danny Kerman, Sheba publishers, Tel Aviv, 1981. On Loan from the Abramitzky family, Har Adar

על המפה, דני קרמן ,הוצאת שבא, תל-אביב 1981. השאלת משפחת אברמיצקי, הר-אדר

On the Map by Danny Kerman, Sheba publishers, Tel Aviv, 1981. On Loan from the Abramitzky family, Har Adar

על המפה, דני קרמן ,הוצאת שבא, תל-אביב 1981. השאלת משפחת אברמיצקי, הר-אדר

On the Map by Danny Kerman, Sheba publishers, Tel Aviv, 1981. On Loan from the Abramitzky family, Har Adar

על המפה, דני קרמן ,הוצאת שבא, תל-אביב 1981. השאלת משפחת אברמיצקי, הר-אדר

On the Map by Danny Kerman, Sheba publishers, Tel Aviv, 1981. On Loan from the Abramitzky family, Har Adar


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-