| עברית | foreword | about the exhibition | credits | home |      
 
 
   
   
  Contemporary Art
  European Art
  Arts of the Americas
  Oceanic Art
  African Art
  Asian Art
  Judaica
  Islamic Art
  Ancient Art
   

Ancient ArtIntaglio with an erotic scene


Intaglio with a combination of two heads, a bearded man and a young man


Intaglio with a combination of two heads (Silenus and Pan)


Cameo with the bust of a woman


Furniture support in the shape of Pappasilenos with a four-clawed animal foot


Finger ring with head of Infant Harpocrates


Vase in the Shape of a Sandaled Foot


Finger ring with the head of a woman


Boat Earring


Necklace


Relief of two banqueters (fragment)


Finger ring with the head of a bearded man


Lion pendant


Burial gifts from an anthropoid coffin
 
    
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-

 

www.english.imjnet.org.il