| עברית | foreword | about the exhibition | credits | home |      
 
 
   
   
  Contemporary Art
  European Art
  Arts of the Americas
  Oceanic Art
  African Art
  Asian Art
  Judaica
  Islamic Art
  Ancient Art
   

Contemporary Art


El Anatsui,
Skin of Earth, 2006

Susan Collis,
Also Ran, 2008

Wim Delvoye,
Goal Post, 1994

Tara Donovan,
Untitled (Toothpicks), 2004

Haimi Fenichel,
Complex 3 (Semi-Detached House), 2005

Tom Friedman,
Untitled (Tarantula), 2001

Irit Hemmo,
Untitled (Plants), 2007–2008

Liza Lou,
Kitchen, 1991–95

Ron Mueck,
Two Women, 2005

Roxy Paine,
Psilocybe Cubensis Field, 1997

Yoshihiro Suda,
Rose, 2005

Do-Ho Suh,
Floor, 1997–2000

Do-Ho Suh,
Who Am We?, 1996–2000

Piotr Ukl?nski,
Untitled (Pope John Paul II), 2004

Steve Wolfe,
Untitled ( Vanguard / Cook’s / Sapporo / Durham’s / Campari Cartons ), 2001–2003
 
    
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-

 

www.english.imjnet.org.il