| עברית | foreword | about the exhibition | credits | home |      
 
 
   
   
  Contemporary Art
  European Art
  Arts of the Americas
  Oceanic Art
  African Art
  Asian Art
  Judaica
  Islamic Art
  Ancient Art
   

Judaica



Miniature Hebrew Bible in a silver case


Egg decorated with micrographic text from the Song of Songs,

Scribe: Aaron Wolf Herlingen (ca. 1700 – ca. 1757)
The Five Scrolls written in micrography in four languages

Scribe: Aaron Wolf Herlingen (ca. 1700 – ca. 1757)
Seder Tikkunei Shabbat
 
    
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-

 

www.english.imjnet.org.il