שלח  לחבר
אנו מכריזים בזאת  
 
 
מנשר מס' 1, ההצהרה המשפטית הראשונה שפרסמה מדינת ישראל עם תיקונים בכתב ידו של דוד צבי פנקס ושהקריא דוד בן-גוריון במעמד הכרזת העצמאות
...................................................................................................................
, ה באייר תש"ח, 14 במאי 1948
הדיונים המשפטיים הרבים שהתקיימו במנהלת העם ערב הכרזת המדינה, נסבו על המסגרת החוקית שתתקיים במדינה שתקום. כתוצאה מדיונים אלה, הוחלט לפרסם, בד בבד עם ההכרזה, מנשר שבו ייקבעו ההסדרים הבסיסיים ביותר בנוגע לחקיקה במדינה. במנשר זה נקבעו שלושה הסדרים: מועצת המדינה הזמנית, היא הרשות המחוקקת; כל חוקי המדינה שהיו בתוקף ביום סיום המנדט נותרים על כנם; ביטול של כל הוראות החוק המפלות לרעה יהודים, הנובעות מ"הספר הלבן" של 1939 (הגבלות על עלייה ורכישת קרקעות). חמישה ימים מאוחר יותר, ב-19 במאי 1948, פרסמה מועצת המדינה הזמנית את "פקודת סדרי השלטון והמשפט", אשר הסדירה באופן מפורט יותר את ההסדרים השלטוניים והמשפטיים במדינה שזה עתה קמה.
...................................................................................................................
גנזך המדינה, פ-3074/6
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד
Website, text, and photos copyright c The Israel Museum, Jerusalem, 1995 - 2008.