לאתר גנזך המדינה לאתר מוזיאון ישראל
     
שלח  לחבר
         ככל עם ועם  
 
 
הצעות לעיצוב סמל המדינה שהוצעו בעקבות הזמנה של מועצת המדינה הזמנית שפורסמה ב-12 בנובמבר 1948
...................................................................................................................
12 בנובמבר 1948
ב-7 ביוני 1948, דנה הממשלה הזמנית בשאלת עיצובם של סמל ודגל המדינה. בעקבות הישיבה היא פרסמה ב- 8 ביוני 1948 מודעה בעיתונים שבה הזמינה את אזרחי ישראל להגיש הצעות לסמל ודגל המדינה. בהודעה נאמר שצבעי הסמל יהיו "תכלת ולבן וכל צבע נוסף לפי טעמו של הצייר. בגוף הסמל יהיו - מנורה בת שבעה קנים ושבעה כוכבים (בני ששה קצוות)". לוועדת הסמלים שהוקמה לעניין זה הוגשו כ-150 הצעות של אזרחים מכל שכבות הציבור. בישיבת הממשלה הזמנית שנתקיימה ב-11 ביולי 1948, הציע משה שרתוק (שרת) לשלב בסמל גם עלי זית, ודוד בן גוריון דמות של אריה, או שני אריות מחזיקים בלוחות הברית. אף על פי שוועדת הסמלים כבר החליטה לקבל את רעיון המנורה כסמל מדינת ישראל, שב הדיון ועסק באריה כסמל. נערכה הצבעה ונתקבלה החלטה להותיר בסמל המדינה את המנורה. ב- 15 ביולי התכנסה מועצת המדינה הזמנית לדון בהצעות ופסלה את ההצעה שהוגשה לה. היא החליטה להעביר לוועדת סמל ודגל מטעמה לשוב ולדון בבחירת הסמל. בישיבת מועצת המדינה הזמנית, ב-14 באוקטובר 1948, נדונו שתי הצעות של ועדת הסמל והדגל: סמל שמכיל מנורה וסביבה שבעה כוכבים והכתובת "שלום על ישראל" וכן אפשרות לצרף סביב המנורה גם לולב, אתרוג ושופר. ההצעות עוררו התנגדות חריפה של חברי מועצת המדינה הזמנית. והוחלט בישיבה הבאה ב-28 באוקטובר 1948, להחזיר את הנושא לוועדה. ב-12 בנובמבר 1948 החליטה ועדת הסמל והדגל לחזור ולשתף בהחלטה את הציבור באמצעות מודעה בעיתון. 131 איש השתתפו בתחרות. בין ההצעות הייתה הצעתו של הגרפיקאי מקסים שמיר. לתחרות הוועדה בחרה בהצעה זו אך ביקשה מהמעצב להכניס בה שינויים על פי הנחיותיה. ב-10 בינואר החליטה הוועדה לעצב את המנורה כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס ולאחר שהגרפיקאי שמיר תיקן את הצעתו החליטה הוועדה ב-7 בפברואר 1949 להגיש למועצת המדינה הזמנית את ההצעה המתוקנת. ב-10 בפברואר 1949 אישרה מועצת המדינה הזמנית את סמל מדינת ישראל.
...................................................................................................................
גנזך המדינה
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | הדפס | חזור לראש העמוד