עמוד הבית
Highlights      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
Ohad Meromi
Karen Russo
Gal Weinstein
Yael Bartana
Nira Pereg
Michal Helfman
Sigalit Landau
Adi Nes
Shahar Marcus
Shibetz Cohen
Ofri Cnaani
Zoya Cherkassky
Sharif Waked
 
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


Yael Bartana

..................................................................................................................................................................
Yael Bartana

Yael Bartana, born 1970
Trembling Time, 2001
DVD, 6:20 mins.
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, ARTVISION Acquisitions
Committee,
Israel ..................................................................................................................................................................
Yael Bartana filmed Trembling Time from a bridge over the Ayalon Highway, as the siren sounded at the start of Israel’s National Memorial Day for fallen soldiers. During the minute the siren sounds, everyday time comes to a halt: it is pulled taut, and, as the name of the work tells us, appears to tremble. The effect is achieved by the use of slow motion and the reverberating sound of the siren. As drivers are trapped in a time capsule, the routine time-flow of busy highway that traverses Tel Aviv is transformed before our eyes.

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-