עמוד הבית
Highlights      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
Ohad Meromi
Karen Russo
Gal Weinstein
Yael Bartana
Nira Pereg
Michal Helfman
Sigalit Landau
Adi Nes
Shahar Marcus
Shibetz Cohen
Ofri Cnaani
Zoya Cherkassky
Sharif Waked
 
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


Shibetz Cohen

..................................................................................................................................................................
Shibetz Cohen

Shibetz Cohen, born 1967
Untitled, 2003
C-print, 230 x 123
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, West Coast Associates
Acquisitions Committee of
American Friends of the Israel Museum
..................................................................................................................................................................

This work by Shibetz Cohen was completed in two stages first, the artist blocked in the page with a pencil, creating a dark surface, rough yet shiny, because of the effect produced by the graphite of the pencil. Then he photographed his reflection as it appeared on this surface, and the result was a blurred image of what looks like a phantom emerging from the page.

 

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-