עמוד הבית
Highlights      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
Ohad Meromi
Karen Russo
Gal Weinstein
Yael Bartana
Nira Pereg
Michal Helfman
Sigalit Landau
Adi Nes
Shahar Marcus
Shibetz Cohen
Ofri Cnaani
Zoya Cherkassky
Sharif Waked
 
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


Shahar Marcus

..................................................................................................................................................................
Shahar Marcus

Shahar Marcus, born 1971
Soak, 2003
Performance in Hearat Shulaym 5,
Sergei’s Courtyard, Jerusalem
Collection of the artist
..................................................................................................................................................................
In this video of a performance by Shahar Marcus two figures play chess with large chessmen made of ice. The passage of time is marked by the melting of the ice and the movement of the huge hourglass filled with Styrofoam balls that revolves with every move of the game. Inside the hourglass the artist stands like Chronos, the Greek god of time. The rotation of the hourglass, the melting chess pieces, and the alternation of black and white stand out in the location in which the performance was filmed: the plaza outside the Shrine of the Book at the Israel Museum. This building houses the Dead Sea Scrolls, including the famous War Scroll, which describes the apocalyptic battle between the Sons of Light and the Sons of Darkness, when the familiar passage of time will give way to the timescale of myth.

 

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-