עמוד הבית
Highlights      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
Ohad Meromi
Karen Russo
Gal Weinstein
Yael Bartana
Nira Pereg
Michal Helfman
Sigalit Landau
Adi Nes
Shahar Marcus
Shibetz Cohen
Ofri Cnaani
Zoya Cherkassky
Sharif Waked
 
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


Adi Nes

..................................................................................................................................................................
Adi Nes

Adi Nes, born 1966
Untitled, 1999
C-print, 185 x 235
Private collection, on loan from the
Tel Aviv Museum of Art
..................................................................................................................................................................
Adi Nes has photographed what appears to be a routine military meal. However, because of the work’s source of inspiration – Leonardo da Vinci’s Last Supper – this everyday scene is transfigured into myth. The painting depicts the moment when Jesus reveals that he is about to be betrayed by one of his own disciples, an event that leads up to his crucifixion, the ultimate redemptive act in Christian belief. By transposing this scene to an Israeli military context, the artist makes a powerful political statement on sacrifice and betrayal, while simultaneously translating daily routine into timeless divinity: the earthly meal will culminate in an ascent to heaven.

 

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-