עמוד הבית
Highlights      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
Ohad Meromi
Karen Russo
Gal Weinstein
Yael Bartana
Nira Pereg
Michal Helfman
Sigalit Landau
Adi Nes
Shahar Marcus
Shibetz Cohen
Ofri Cnaani
Zoya Cherkassky
Sharif Waked
 
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


Nira Pereg

..................................................................................................................................................................
Nira Pereg
Nira Pereg
Nira Pereg

Nira Pereg, born 1969
Canicule, 2003–4
Video triptych, 29:07 mins.
Courtesy of the artist and
Braverman Gallery, Tel Aviv
..................................................................................................................................................................
The summer heat wave known in French as canicule (dog days) struck Europe with terrible force in 2003, when Nira Pereg filmed at an improvised shower that had been installed in a Parisian street to provide a brief respite from the unbearable weather. The scene was shot in slow motion, and the red drizzle superimposed on it adds an apocalyptic dimension, evoking the threat of nuclear fallout or of the extreme climatic changes that may result from global warming.

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-