עמוד הבית
Credits      

About the Exhibition
The End of Days
and New Beginnings
Highlights
The Exhibition
Credits
Sixty Seconds of Real Time
 


The Exhibition
..................................................................................................................................................................

Nelly Agassi
..................................................................................................................................................................
Maya Attoun
..................................................................................................................................................................
Gaston Zvi Ickowicz
..................................................................................................................................................................
Gilad Efrat
..................................................................................................................................................................
Boaz Arad
..................................................................................................................................................................
Guy Ben-Ner
..................................................................................................................................................................
Aya Ben Ron
..................................................................................................................................................................
Yael Bartana
..................................................................................................................................................................
Dror Daum
..................................................................................................................................................................
Michal Helfman
..................................................................................................................................................................
Sharif Waked
..................................................................................................................................................................
Pavel Wolberg
..................................................................................................................................................................
Gal Weinstein
..................................................................................................................................................................
Eliezer Sonnenschein
..................................................................................................................................................................
Masha Zusman
..................................................................................................................................................................
Jan Tichy
..................................................................................................................................................................
Sharon Ya’ari
..................................................................................................................................................................
Erez Israeli
..................................................................................................................................................................
Shibetz Cohen
..................................................................................................................................................................
Ofri Cnaani
..................................................................................................................................................................
Sigalit Landau
..................................................................................................................................................................
Ohad Meromi
..................................................................................................................................................................
Shahar Marcus
..................................................................................................................................................................
Uri Nir
..................................................................................................................................................................
Adi Nes
..................................................................................................................................................................
Miri Segal
..................................................................................................................................................................
Doron Solomons
..................................................................................................................................................................
Yehudit Sasportas
..................................................................................................................................................................
Nira Pereg
..................................................................................................................................................................
Barry Frydlender
..................................................................................................................................................................
Zoya Cherkassky
..................................................................................................................................................................
Talia Keinan
..................................................................................................................................................................
Jossef Krispel
..................................................................................................................................................................
Doron Rabina
..................................................................................................................................................................
Adam Rabinowitz
..................................................................................................................................................................
Karen Russo
..................................................................................................................................................................
Gilad Ratman
..................................................................................................................................................................
Tal Shochat
..................................................................................................................................................................

Gil Marco Shani
..................................................................................................................................................................

  

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-