תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Bride and groom from the Bene Israel community

חתן וכלה מקהילת בני-ישראל

India, early 20th century
Photography Archive Collection,
Isidore and Anne Falk Information Center for Judaica and Jewish Ethnography
The Israel Museum, Jerusalem

הודו, ראשית המאה ה-20
ארכיון התצלומים במרכז המידע
לאמנות יהודית ואתנוגרפיה
על-שם אן ואיזידור פאלק
מוזיאון ישראל, ירושלים

   

Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009