תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Pavel Wolberg

פבל וולברג

Israeli, born Russia 1966
Wedding, Exhibition Grounds, 1999
Chromogenic print
50X70 cm
Israel Discount Bank Collection

ישראלי, נולד ברוסיה ב-1966
חתונה, גני התערוכה, 1999
הדפסת-צבע, 70x50 ס"מ
אוסף בנק דיסקונט לישראל


Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009