תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Frida Kahlo

פרידה קאלו

Mexican, 1907-1954
My Grandparents, My Parents, and I (Family Tree), 1936
Oil and tempera on metal panel, 30.7 X 34.5 cm
The Museum of Modern Art, New York
Gift of Allan Roos, M. D.,
and B. Mathieu Roos

מקסיקנית, 1954-1907
סבַי, הורַי ואני - אילן יוחסין, 1936
צבעי-שמן וטמפרה על לוח מתכת
34.5X30.7 ס"מ
המוזיאון לאמנות מודרנית,
ניו-יורק
מתנת ד”ר אלן רוס וב ’מת’יו רוס
Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009