תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Anthony Goicolea

אנטוני גויקוליאה

To enlarge the image | להגדלת התמונה

American, born 1971
Supper, 2008
Diptych; positive: chromogenic print;
negative: graphite drawing and acrylic on Mylar
106.7 X 203.2 cm each
The Israel Museum, Jerusalem
Purchase, New York Contemporary Art
Acquisitions Committee
of American Friends of the Israel Museum

אמריקני, נולד ב-1971
ארוחת ערב, 2008
דיפטיך ;פוזיטיב :הדפסת-צבע;
נגטיב :רישום ואקריליק על מיילר
203.2X106.7 ס"מ כל אחד
מוזיאון ישראל, ירושלים
רכישה בנדיבות ועדת ניו-יורק לרכישת אמנות עכשווית של ידידי מוזיאון ישראל בארה”ב

Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009