תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Moshe Gershuni

משה גרשוני

Israeli, born 1936
From the series “I shall go to him, but he will not return to me,” 2008
Photo-etching and aquatint
Courtesy of Har-El Printers & Publishers

ישראלי, נולד ב-1936
מן הסידרה “עוד אני הולך אליו והוא לא ישוב אלַי”, 2008
תצריב צילומי ואקווטינטה
באדיבות “הראל, מדפיסים ומוציאים לאור”
Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009