תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Charlotte von Rothschild

שרלוט פון-רוטשילד

born England,
active Austria, 1807-1859
Portraits of Rosina Bauer and Her Husband, 1831
Oil on cardboard
36.5 X 30 cm each
The Israel Museum, Jerusalem
Received through JRSO (Jewish Restitution
Successor Organization)
B52.06.4046; B52.11.1770

ילידת אנגליה,
פעלה באוסטריה, 1859-1807
בני-הזוג באוור, 1831
צבעי-שמן על קרטון
30X36.5 ס"מ כל אחד
מוזיאון ישראל, ירושלים
התקבל באמצעות ירס”ו,
ארגון להשבת נכסי יהודים

   

Family Albums | תמונות מן האלבום

Pavel Wolberg |  פבל וולברג
Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Charlotte von Rothschild |  שרלוט פון-רוטשילד Family portrait | דיוקן משפחה Family portrait | דיוקן משפחה Hana and Alexander Zak’s "silver wedding" album | אלבום לחתונת הכסף של חנה ואלכסנדר זק Family portrait | דיוקן משפחה Bride and groom from the Bene Israel community |  חתן וכלה מקהילת בני-ישראל Anthony Goicolea  | אנטוני גויקוליאה Moshe Gershuni | משה גרשוני Frida Kahlo | פרידה קאלו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009