תמונות מחיי משפחה
Family Traces

לעמוד הבית
Home Page
....

Fan decorated with family portraits

מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה

Europe, ca. 1890
Albumen print
The Israel Museum, Jerusalem
Gift of Gerard Levy, Paris

אירופה, 1890 בקירוב
הדפסת-חלבון
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתנת ז’ראר לוי, פריז

   

Memorabilia | מזכרת נצח

Attributed to Jacob Gerritsz Cuyp |  מיוחס ליקוב חֶריץ קויפ Pablo Picasso |  פבלו פיקאסו Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Portrait miniatures | דיוקני מִזערת Fan decorated with family portraits | מניפה מעוטרת בדיוקני משפחה Bianca Eshel-Gershuni | ביאנקה אשל גרשוני Esther Knobel | אסתר קנובל Larry Abramson | לארי אברמסון Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Ephraim Moses Lilien |  אפרים משה ליליין Reconstructed wall from the Ortenau family home |  קיר משוחזר מבית משפחת אורטנאו


Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-2009
  |   כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-2009